Đăng Ký Thang Bảng Lương

Dưới 10 lao động không phải đăng ký thang bảng lương từ ngày 01/11/2018

Dưới 10 lao động không phải đăng ký thang bảng lương từ ngày 01/11/2018

11:54 | 18-09-2018
Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của...

Lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

Lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2018

21:09 | 18-12-2017
Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc...

Dịch vụ đăng ký thang bảng lương

Dịch vụ đăng ký thang bảng lương

01:46 | 21-11-2016
Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội