Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo tháng

08-07-2017

Hướng dẫn kỹ thuật lập nhanh và chính xác tờ khai thuế GTGT theo tháng

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử

06-07-2017

Để đăng ký nộp thuế điện tử, công ty phải có tài khoản ngân hàng. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử Đối Với Công Ty Chưa Có Tài Khoản Nộp Thuế Điện Tử để được cấp tài khoản nộp thuế điện tử.

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

06-07-2017

Thay vì phải đến trực tiếp kho bạc hoặc ngân hàng nộp thuế, hiện nay doanh nghiệp chỉ cần đăng ký và được cấp tài khoản nộp thuế điện tử là có thể nộp thuế điện tử trực tiếp qua mạng Internet. Nộp thuế điện tử giúp doanh nghiệp chủ động thời gian, kiểm soát tốt việc nộp thuế. Dịch Vụ Kế Toán Nhanh Hướng Dẫn Nộp Thuế Điện Tử chỉ với 3 bước đơn giản và trong khoản thời gian chưa đến 5 phút doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.