Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu có phải nộp báo cáo thuế không ?

02-05-2024

Doanh nghiệp thành lập xong chưa phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa, chưa phát sinh doanh thu, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh phải tuân theo đầy đủ nghĩa vụ về nộp báo cáo thuế định kỳ (theo từng lần phát sinh/tháng/quý/năm) đúng quy định. Trường hợp không tuân thủ đúng quy định, sẽ bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt vi phạt hoặc khóa mã số thuế.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo tháng

08-07-2017

Hướng dẫn kỹ thuật lập nhanh và chính xác tờ khai thuế GTGT theo tháng

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử

06-07-2017

Để đăng ký nộp thuế điện tử, công ty phải có tài khoản ngân hàng. Sau đó, thực hiện theo hướng dẫn Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử Đối Với Công Ty Chưa Có Tài Khoản Nộp Thuế Điện Tử để được cấp tài khoản nộp thuế điện tử.

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

06-07-2017

Thay vì phải đến trực tiếp kho bạc hoặc ngân hàng nộp thuế, hiện nay doanh nghiệp chỉ cần đăng ký và được cấp tài khoản nộp thuế điện tử là có thể nộp thuế điện tử trực tiếp qua mạng Internet. Nộp thuế điện tử giúp doanh nghiệp chủ động thời gian, kiểm soát tốt việc nộp thuế. Dịch Vụ Kế Toán Nhanh Hướng Dẫn Nộp Thuế Điện Tử chỉ với 3 bước đơn giản và trong khoản thời gian chưa đến 5 phút doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.