Tin Tức

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 5%

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 5%

15:13 | 18-11-2016
16 nhóm hàng hóa dịch vụ được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. Các mặt hàng trong nhóm này gồm có nước sạch, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các hoạt động dùng trong sản xuất nông nghiệp,...

Nghị định về thuế môn bài 2017

Nghị định về thuế môn bài 2017

16:59 | 31-01-2017
Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

17:46 | 18-11-2016
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi đăng ký người phụ thuộc sẽ được giảm trừ 3.600.000 đ/người phụ thuộc trên thu nhập tính thuế.

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 10%

Hàng hóa dịch vụ chịu thuế thuế giá trị gia tăng 10%

15:37 | 18-11-2016
Ngoài các mặt hàng dịch vụ không chịu thuế VAT, chịu thuế VAT 0% và 5% thì các mặt hàng dịch vụ còn lại chịu thuế VAT 10%