Tin Tức

Ai phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

Ai phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

17:30 | 18-11-2016
Doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động kinh doanh có phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2017

Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng năm 2017

16:02 | 18-11-2016
Doanh nghiệp có doanh thu < 1 tỷ đồng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và phải gửi mẫu 06/GTGT đến...

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

11:18 | 08-12-2016
Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế,...

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

14:13 | 18-11-2016
Hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên, doanh nghiệp phải thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán mới được khấu trừ thuế giá trị gia...

Khấu trừ thuế GTGT khi doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân mua hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân

Khấu trừ thuế GTGT khi doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân mua hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân

23:21 | 06-12-2016
Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản...

Thời điểm xác định thuế GTGT

Thời điểm xác định thuế GTGT

08:48 | 08-12-2016
Doanh nghiệp cần nắm rõ thời điểm xác định thuế GTGT để xuất hóa đơn và ghi sổ kế toán kịp thời, chính xác