Tin Tức

Thủ tục sang tên và nộp lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy

Thủ tục sang tên và nộp lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy

22:40 | 18-11-2016
Thủ tục sang tên và nộp lệ phí trước bạ xe gắn máy đối với các trường hợp chuyển nhượng qua nhiều người, sang tên xe cùng tỉnh, khác tỉnh

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về lệ phí trước bạ

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về lệ phí trước bạ

22:20 | 18-11-2016
Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản

Nộp lệ phí trước bạ khi đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản

22:03 | 18-11-2016
Khi chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức mà phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với các tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ

Tỷ lệ lệ phí trước bạ

Tỷ lệ lệ phí trước bạ

21:52 | 18-11-2016
Tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5%, súng là 2%, tàu thuyền máy bay là 1%, ô tô xe máy là 2%. Tùy từng trường hợp cụ thể mà tỷ lệ nộp lệ phí trước bạ sẽ thay đổi theo luật định.

Đối tượng nộp lệ phí trước bạ

Đối tượng nộp lệ phí trước bạ

21:18 | 18-11-2016
Khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước nhà, đất, súng, tàu thuyền, xe máy, ô tô cá nhân và tổ chức phải nộp lệ phí trước bạ.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

18:00 | 18-11-2016
37 khoản chi mà doanh nghiệp phải nhớ để không bị trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.