Tin Tức

Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

23:51 | 28-11-2016
Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Địa phương hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Địa phương hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

00:19 | 19-11-2016
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, khu...

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

00:08 | 19-11-2016
Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; Doanh...

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

23:55 | 18-11-2016
Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán : cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê...

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

23:28 | 18-11-2016
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được xem là thu nhập. Doanh nghiệp phải nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng vốn, cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng trong trường hợp thanh...

Nộp lệ phí trước bạ khi mua nhà

Nộp lệ phí trước bạ khi mua nhà

22:51 | 18-11-2016
Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nhưng phải theo nguyên tắc như sau: Đối với nhà thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá...