Đặt In Hóa Đơn

 • Dịch vụ in ấn

  Dịch vụ in ấn

  11:35 | 21-11-2016
  Thiết kế hệ thống biểu mẫu (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …) theo đúng quy định. Chiết khấu cao cho đơn hàng số lượng lớn.
 • Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

  Đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

  11:28 | 21-11-2016
  Doanh nghiệp mới thành lập hoặc muốn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng phải đăng ký mẫu 06 phương pháp khấu trừ thuế và nộp đơn đề nghị đặt in hóa đơn mẫu 3.14 tại cơ quan thuế trước khi đặt in hóa đơn.